Persoonlijke-, Team- Ún Organisatieontwikkeling
door gerichte feedback !


Welkom

Leren van 360░ Feedback: voor een helder zicht op competenties.

De werkwijze van de CompetentieSpiegel is eenvoudig:
  • via je leidinggevende, afdeling HR of coach ontvang je de uitnodiging
  • je beslist zelf of anderen inzage krijgen in de scores
  • je beantwoordt eerst de zelf-feedbackvragen
  • je kunt meerdere feedbackgevers uitnodigen
  • hierna kun je de scores vergelijken en de conclusies noteren

Met of zonder uw leidinggevende, HR of coach kun je tot slot:
  • de conclusies bespreken en
  • gewenste vervolgacties bepalen en vastleggen
Samengevat: een gericht proces van Loopbaanontwikkeling!

Inloggen

Voor de CompetentieSpiegel heeft u een loginnaam en wachtwoord nodig. Indien u deze niet heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met uw leidinggevende of coach.

Inlognaam
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten?